Jiří Kaloč (1943)

Imprese – Planetární okouzlení

Technika:komb. tech (akryl, lak) na sololitu

Datace:2016

Signatura:uprostřed dole

Rozměry:17 x 14 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍50000

84. aukce, číslo katalogu 140

 

Charakteristická práce akademického malíře Jiřího Kaloče reprezentuje vyzrálou polohu jeho stylově ucelené tvorby. Obraz plný symbolů se stává prostředkem, díky němuž autor posouvá své výjevy do astrální roviny, a  je důkazem silného sepětí člověka s  přírodou. Dynamicky pojatá, jemná lineární kresba, doslova posetá drobnými tečkami dokreslujícími abstraktní krajinu, nechává divákovu mysl nést se mimo tento svět a  rozehrávat nejrůznější asociace. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou.