Otakar Mrkvička (1898–1957)

Portrét manželky Zdenky

Technika:olej na plátně

Datace:1948

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:55 x 45 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍50000

dosažená cena:‍50000

84. aukce, číslo katalogu 158

 

Raritně se objevující, sběratelsky velice atraktivní práce je unikátním reprezentantem tvorby Otakara Mrkvičky, předního představitele české meziválečné avantgardy. Tento příbramský rodák byl význačným členem Umělecké besedy, Devětsilu a  udržoval blízké přátelské vztahy s  Toyen, Štyrským či Teigem. V  profesním životě uspěl jako všestranný a  kreativní umělec, který dokázal obsáhnout ohromnou šíři uměleckých disciplín. Uplatnil se na poli typografie, ilustrace, scénografie, karikatury, výtvarné kritiky a  v  neposlední řadě jako velice talentovaný malíř, jenž si dokázal vytvořit vlastní velmi progresivní výtvarný styl. Předložené plátno intimního charakteru zobrazuje milovanou manželku, jejíž tvář autor pečlivě modeloval  do  podoby,  která  není zachycením  idealizované vnější  krásy, ale o to působivějším obrazem krásy vnitřní, podané s něhou a úctou. V  rámci Mrkvičkovy tvorby jak stylově, tak námětově ojedinělé dílo pochází z  pozůstalosti přímé autorovy dědičky. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Obraz je tudíž  po světelné  a  kompoziční  stránce vyrovnaným celkem, ze kterého jako světelné  jádro proniká  vlastní  profil  ženy, jejíž  individuální  rysy autor přesně  vystihl. […]“).