Alexandr Vladimír Hrska (1890–1954)

Koupající se ženy

Technika:olej na lepence

Datace:1925 - 1927

Signatura:vpravo dole

Rozměry:90 x 70 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍80000

dosažená cena:‍312000

84. aukce, číslo katalogu 159

 

Pozoruhodná  práce  skvělého  českého  scénografa a  grafika je vynikající ukázkou jeho malířské tvorby. Hrska absolvoval na pražské Akademii u  Vlaho  Bukovace a  následně pokračoval ve studiu u  Švabinského. Byl vynikajícím scénografem,  jenž  stál  za  výpravou  mnoha  divadelních her, například Janáčkových, s  nímž ho pojilo osobní přátelství. V  malbě pak vedl soukromý dialog s  tvůrci českého i  světového výtvarného umění. Především však je z  každého plátna patrný jeho nezměrný talent.  Koupající se ženy jsou bravurním zachycením tématu, které má  ve  světovém  moderním umění  stálé  místo, a  zároveň lehce odhalují Hrskovu fascinaci avantgardní estetikou. Do šeda laděné barevné valéry dávají celé scéně pevný rámec a  ukazují, jak brilantně dokázal umělec zvládnout atmosféru celého výjevu. Obraz pochází přímo z  rodiny autora a  byl vystaven na monografické výstavě  v  Galerii  Kodl  (A.  V.  Hrska,  Praha  2020). Reprodukován je v  monografii autora (D.  Chaloupka, ed.: A.  V.  Hrska, Praha 2014, str. 156). Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a PhDr. J. Machalickým.