Mikuláš Medek (1926–1974)

Žíznivý anděl

Technika:olej na plátně

Datace:1971

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:47 x 34 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍1700000

84. aukce, číslo katalogu 172

 

Drobnější práce, které však nechybí nic z  kvalit Medkových rozměrných pláten, je na trhu netypickou, leč o  to zajímavější ukázkou výtvarné geniality této zásadní osobnosti, jež je spojována hlavně s  neoficiální výtvarnou scénou. I  přesto, že menší formáty opouštěly umělcův ateliér většinou přímo do rukou přátel, kterým je věnoval, nikdy se nejednalo o  okrajové práce. Medek byl velkým perfekcionistou, jenž nedal z  ruky nic, s  čím nebyl spokojen nebo co by považoval za neúplné. Plátno komorních rozměrů náleží k  slavnému souboru  Žíznivých  andělů.  I  zde  Medek  pracuje  se  základním  prvkem hlavy, v  tomto případě umístěné  na subtilním krku, kterou pojímá až architektonickým způsobem. Do pomyslného středu umisťuje oblíbené motivy v  podobě trojice šipek a  velkého kruhového oka odkazujícího k  ptačím hlavám. Výborná práce, jež i  přes svůj drobný formát působí monumentálně, je koncentrací toho nejlepšího, co se v Medkově výtvarném projevu nachází. Dedikace  na  zadní  straně  obrazu  dokládá,  že  se  jednalo  o  svatební dar,  který  Medek  daroval  29. 4.  1971.  Obraz bude zařazen do autorovy monografie připravované PhDr.  K.  Srpem. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  J.  Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Monochromní obraz je pevně sevřenou kompozicí s  ústředním černým kruhem s  vnitřně provázaným znakovým systémem, je komplexním Medkem v  malém formátu. […]“).