Jindřich Prucha (1886–1914)

Velikonoční zátiší

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1913

Signatura:vlevo dole

Rozměry:35 x 39 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍500000

84. aukce, číslo katalogu 173

 

Vynikající, v  autorově tvorbě ojediněle se vyskytující motiv zátiší, přednesený  uvolněným  a  moderním  rukopisem,  je  přesvědčivým  reprezentantem autorovy vrcholné, avšak předčasně ukončené tvorby. Intimní výjev lze vnímat také jako svědka radostných chvílí, které Prucha prožíval v  rodinném kruhu na samotě  Županda nad obcí Běstvinou v  Železných horách, kde od roku 1901 společně s  rodinou pobýval. Ačkoliv se malíř dožil pouhých 27 let, jeho přínos moderní české malbě je neoddiskutovatelný, o  čemž svědčí i  toto působivé zátiší, na kterém s  naprostou suverenitou tikavých tahů štětce  zachytil  mísu  jablek,  keramický džbán a  matčin barevný pléd. Tato inscenovaná scéna vznikla pro potřeby obrazu a  byla  autorem  v  roce 1913 zaznamenána v  drobných obměnách několikrát. Zátiší složené  z  těchto  konkrétních  předmětů navíc Pruchova sestra Vojslava uchovala v  nezměněném stavu na samotě Županda až do své smrti roku 1973. Nejznámější z  variant, nesoucí jméno  Zátiší s  červeným plédem, se stala jedním z  highlightů výstavy Opus magnum pořádané Galerií výtvarného umění v  Chebu (4.  12.  2014 – 29. 3. 2015). Atraktivitu díla  zvyšuje  štítek  na  zadní  straně  plátna s  označením autorství a  názvem díla od Vojslavy Pruchové, malířovy sestry. Předložené dílo bylo vystaveno v  Mánesu  na výstavě Vzpomínka na Jindřicha Pruchu (18.  12.  1941 – 11. 1. 1942). Pochází z  významné pražské sbírky. Při konzultacích  posouzeno  prof.  J.  Zeminou a  Mgr.  Z.  Sejčkem. Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa  (cit.:  „[…] Tento obraz dokázal Prucha povýšit na mimořádný vizuální, silně odhmotněný zážitek, v  němž barvy doslova levitují před očima. […]“).