Alexej Alexejevič Harlamoff (1840–1925)

Podobizna dívky

Technika:olej na plátně

Datace:přelom 70.–80. let 19. století

Signatura:vlevo dole

Rozměry:43 x 31 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍1600000

84. aukce, číslo katalogu 190

 

Tento portrét zachycující tmavovlasé děvčátko se zlatými náušnicemi a  korálky je typickou prací Alexeje Alexejeviče Harlamoffa, významného ruského malíře, člena uměleckého spolku Peredvižniků, jenž sice pocházel z chudých nevolnických poměrů, ovšem díky velkému talentu mohl studovat na prestižní petrohradské Akademii. Již v  průběhu studia obdržel řadu vyznamenání a  získal dokonce šestileté stipendium, které strávil hlavně v  Paříži. Tam se brzy stal známým a  dobře placeným portrétistou, účastnil se tamních Salonů a  pronikl i  do prominentního okruhu ruského spisovatele Ivana Sergejeviče Turgeněva. Na základě komparace s  Podobiznou dívky od téhož autora ze Státního ruského muzea v  Petrohradě, datovanou Harlamoffem přímo v  signatuře, jejíž fyziognomie i  předpokládané stáří se v  zásadě shodují, lze vznik předkládaného plátna přesně datovat přelomem 70.–80.  let 19.  století. Podobizna dívky zachycující pravděpodobně jednu z  žaček francouzské zpěvačky Pauliny Viardotové v  sobě nese, podobně jako autorův výtvarný projev obecně, internacionální ráz s  perfektně, až naturalisticky  pojatými partiemi kontrastujícími s  rychle, lehce a  moderně nahozeným oblečením i  zadním plánem. Tím se stává výbornou ukázku dobové salonní malby nejvyšší evropské úrovně. Autenticitu díla kromě výše zmíněných uměleckých kvalit a  komparace potvrzuje i  jeho reprodukování v  autorově online soupisu díla (https://harlamoff.org/ files/Authentic_Paintings_Addendum. pdf, str.  41) stejně jako jeho provenience prokazatelná až do počátku 20.  století. Jedná se tak bez pochyby o  práci výborné umělecké úrovně z  autorova nejsilnějšího tvůrčího období a  může tak být ozdobou každé kvalitní sbírky. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Jančárkové, Ph.D.