Josef Lada (1887–1957)

Vesnice v zimě

Technika:kvaš na kartonu

Datace:1943

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:24 x 39 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍1300000

84. aukce, číslo katalogu 204

 

Výjimečná ukázka Ladovy zcela nezaměnitelné výtvarné poetiky, představené na pozadí typické české vesnice s  akcentem na lidovou slovesnost, pochází z  vrcholného období jeho umělecké zralosti, které pro něj zároveň reprezentovalo  nejplodnější  rok  v  oblasti  volné  tvorby.  Romantická scéna vyniká ve všech příznačných motivistických  detailech  a  je  patrné,  že  se  malíř  dokázal  neohlížet na konvence a  jít si vlastní cestou. Spiritualita a  magičnost jsou podtrženy svátečním klidem a  něhou, s  níž je zasněžená scenérie ztvárněna, a  nabízí divákovi pohled do míst, jež důvěrně zná z  tolik oblíbených vánočních pohlednic. Rodné Hrusice s  ikonickým kostelíčkem sv. Václava se totiž Ladovi staly nevyčerpatelnou studnicí inspirace, jejich panorama opakovaně zachycoval ve svých dílech, a  byly i dějištěm mnoha jeho příběhů. Osamocený chlapec se sáňkami  v  tichu  prochází  vesnicí,  snad  čeká,  až  se  k  němu z  chaloupek připojí ostatní děti. Atmosféra obrazu je výjimečná temnějším laděním koloritu, jež nám evokuje blížící se soumrak. Tisíce sněhových vloček, které dokázal Lada zachytit tak důvěryhodně, že máme téměř chuť natáhnout ruku a  některou si z  obrazu chytit, se poklidně snášejí na zimní vesnici. Dílo pochází z  významné a  kvalitní české sbírky. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.