František Drtikol (1883–1961)

Kruhový vír

Technika:bromostříbrná fotografie adjustovaná na kartonu

Datace:1929

Signatura:vpravo dole

Rozměry:28 x 22 cm

Status:Nespecifikován

Cena:‍0

Výstava Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován 

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

3.–19. 2. 2021 v Galerii KODL