Josef Šíma (1891–1971)

Přípravná skizza k větší vitráži

Technika:perokresba kolorovaná akvarelem na kartonu

Signatura:zezadu

Rozměry:26 x 20 cm

Status:Nespecifikován

Cena:‍0

Výstava Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován 

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

3.–19. 2. 2021 v Galerii KODL