Vojtěch Preissig (1873–1944)

Studie k projektu Art Fundamental

Technika:barevný akvarel na papíře

Datace:kolem 1922

Signatura:vpravo dole

Rozměry:23 x 26 cm

Status:Nespecifikován

Cena:‍0

Výstava Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován 

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

3.–19. 2. 2021 v Galerii KODL