Jiří Trnka (1912–1969)

Děti ve skřítkovém lese

Technika:barevný akvarel s tuší adjustovaný na černém kartonu

Signatura:vpravo dole

Rozměry:40,5 x 26 cm

Status:Nespecifikován

Cena:‍0

Výstava Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován 

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

3.–19. 2. 2021 v Galerii KODL