Jan Konůpek (1883–1950)

Obraz Doriana Graye

Technika:perokresba kolorovaná akvarelem na kartonu

Datace:1907

Signatura:vpravo dole

Rozměry:53 x 42 cm

Status:Nespecifikován

Cena:‍0

Výstava Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován 

Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

 

3.–19. 2. 2021 v Galerii KODL