Václav Brožík (1851–1901)

Z pole

Technika:olej na plátně

Datace:1891–1893

Signatura:vlevo dole

Rozměry:60 x 81 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1300000

dosažená cena:‍1800000

85. aukce, číslo katalogu 157

 

Václav Brožík patřil již za svého života k nejuznávanějším tvůrcům své generace, byl vrcholným představitelem akademické malby rozkročeným mezi vysokým historickým žánrem a širšímu obecenstvu přístupným žánrem vesnickým, jímž uměnímilovnému publiku představoval prosté výjevy z venkovského života. Tato tematika se začala výrazněji projevovat v jeho díle od poloviny 80. let 19. století, tedy v období, kdy Brožík jezdil do Bretaně a Normandie, případně pracoval v okolí zámku D'Ambleville, který patřil jeho tchánovi. Venkovská i přímořská atmosféra se mu od té doby stala stále vítanějším inspiračním zdrojem i potřebnou vzpruhou duši a tělu sužovanému zdravotními neduhy. V návaznosti na francouzskou tradici představovanou především Jeanem-Francoisem Milletem či Julesem Bretonem tehdy s chutí a v nesčetných variantách i pozicích zachycoval francouzské selky a sedláky s realistickou pravdivostí a klidnou monumentalitou. Představované dílo je významným zástupcem tohoto okruhu. Nese v sobě zároveň typické prvky autorova nezaměnitelného malířského rukopisu, který je rozpoznatelný prostřednictvím pečlivě rozpracovaného kompozičního rozvrhu, dokonale plasticky zvládnutých tvarů i organického zasazením figury do krajinného rámce. Brožík zde zároveň mistrně pracuje s perspektivou – propojil totiž detailně propracovaný přední plán úrodného pole se středním plánem s vesnickým stavením, na nějž plynule navázal dalekým horizontem traktovaným siluetou blízkého města s dominantou kostela a jeho věže. Sběratelský i historicko-umělecký význam tohoto plátna potvrzuje to, že představuje variantu, či jednu z před-finálních přípravných kompozic k vícekrát publikovanému autorovu obrazu Návrat z pole (Večer) (1891–1893) ze sbírek GHMP, jenž je protějškem neméně slavného obrazu Cestou do polí (Říjnové ráno) (1891) z téže sbírky. Toto dílo se v minulosti nacházelo ve sbírce malíře Oty Janečka. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a PhDr. N. Blažíčkovou-Horovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.