Václav Radimský (1867–1946)

Na řece L´Epte

Technika:olej na plátně

Datace:kolem 1900

Signatura:vpravo dole

Rozměry:94 x 136 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1900000

dosažená cena:‍4200000

85. aukce, číslo katalogu 32

 

Vysoce kultivované a reprezentativní plátno Václava Radimského, jenž tvoří přímý most mezi francouzským plenérovým impresionismem a českou výtvarnou recepcí tohoto fenoménu kolem roku 1900, představuje po všech stránkách typickou ukázku autorova stylu, pracovního postupu i výběru tematiky na počátku 20. století. Radimský si zde již po několikáté vybral krajinu u Giverny, kterou protéká malebná říčka l'Epte, právě poblíž tohoto města se vlévající do Seiny. Jedná se o největší z dosud známých autorských variant tohoto konkrétního krajinného úseku s klikatícím se řečištěm, břehem lemovaným rozkošatělými vrbami, zrcadlící se hladinou a stopami lidské činnosti v podobě zbytků rybářských košů instalovaných či uvízlých při kraji toku. Výjimečně precizně se zde Radimskému podařilo vystihnout konkrétní náladu přírody i pozitivní podzimní barevnost prezentovanou souhrou hnědé a zelené s prokvétajícími stříbřitými valéry – to vše s excelencí talentovaného mistra pracujícího s pulzující energií a rozmáchlými tahy štětce. Práce tak po všech stránkách umocněných vkusnou adjustací skvěle reprezentuje autorovo dílo z jeho sběratelsky nejvyhledávanějšího období. Zmíněné varianty této malby navíc nalezneme v jeho poslední monografii (N. Blažíčková-Horová: Václav Radimský, 1867–1946, Řevnice, 2011, kat. č. 199 a 209). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.