Oldřich Blažíček (1887–1953)

Velké zátiší s dýněmi

Technika:olej na plátně

Datace:1933

Signatura:vpravo dole

Rozměry:108 x 150 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍550000

dosažená cena:‍660000

85. aukce, číslo katalogu 145

 

Divácky veskrze přívětivé a optimistickými barvami sálající Velké zátiší s dýněmi vytvořil jeho autor, uměnímilovné veřejnosti známý především jako malíř chrámových interiérů a rodné Vysočiny, v době své umělecké i životní zralosti. Tu zde prokázal především malířskou jistotou, pevnou kompoziční strukturou a sebevědomím, s nímž lehce a s citem pro každý detail vetkal život do každého předmětu a zahalil ho opojnou hřejivostí a podzimní vůní. Podobnými zátišími či velkoformátovými květinovými kompozicemi v tomto období nejspíše vyjadřoval radost ze života v rámci asi jednoho ze svých nejšťastnějších období. Plocha obrazu je pokryta autorovým typickým měkce pružným rukopisem modelovaným plasticky pomocí pastózního nánosu barev. Projevilo se zde nejen jeho nezaměnitelné výtvarné nadání, ale i schopnost reflexe mnohasetleté evropské tradice zátiší jako oblíbeného žánru, který si plně osvojil a navíc ještě osobitě rozvinul. Obraz je uveden v soupisu díla v monografii PhDr. N. Blažíčkové-Horové a PhDr. E. Havlové (2019, kat. č. 474). Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D.