Josef Čapek (1887–1945)

Stavení

Technika:olej na plátně

Datace:1922

Signatura:vpravo dole

Rozměry:34 x 38 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍2500000

dosažená cena:‍4000000

85. aukce, číslo katalogu 202

 

Unikátní a ve svém pojetí poetická práce představuje jednoho z našich nejcennějších umělců Josefa Čapka. Pro autora byla doba první republiky velice šťastným a spokojeným obdobím, v němž se mohl naplno umělecky rozvíjet. Přiklonil se k naivní malbě inspirované lidovým uměním a tradicí, zcela zredukoval svůj výrazový rejstřík a spolehl se na čistou barevnost. Témata, která ho zajímala, byla v té době často spojená s prostředím venkova. Tím vším se zcela vymezil proti meziválečné avantgardě a tento návrat ke kořenům v něm vzbuzoval klid a jistotu, jež intelektuální kultura 20. století začala pomalu postrádat, neboť plně spoléhala na nové technologie a metody tvorby. Něžnost výběru motivů i práce se štětcem a barvou je příznačná i pro předkládané dílo Stavení. Práce byla dlouho považována za nezvěstnou, a je tedy skutečným štěstím, že se nyní objevuje na trhu s uměním. Čapek v ní v redukovaném koloritu zachytil stylizovanou hmotu venkovského stavení zasazeného v hornaté krajině, které svým působením evokuje v divákovi pocit důvěrné blízkosti a srdečnosti. Kompozice malby je rozdělena do tří plánů, z nichž první zabírá nejbližší zvlněný pahorek s jednoduchým zábradlím, jež nás uvádí na prostranství s domečkem. Kontrastní svítivost směrem k jeho zdem opět tmavne, jak autor redukovanými prostředky naznačuje strmost svahu. Divoká skaliska na pozadí pak svými štíty trhají i žluté obláčky, plující jasně modrou oblohou. Na první pohled minimalistická malba nás při bližším zkoumání přesvědčuje o tom, že jen skutečně bravurní malíř, jakým Čapek bezesporu byl, dokázal vytvořit tak redukovanými prostředky téměř geniálně vystavěnou kompozici v její plné plasticitě. Dílo, které bylo dosud odborníky považováno za nezvěstné, pochází z kvalitní pražské sbírky. Původní adjustace. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.