Alén Diviš (1900–1956)

Svatební košile

Technika:komb. tech. (olej, tempera, vosk) na plátně

Datace:1948 - 1949

Signatura:vpravo dole

Rozměry:85,5 x 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍350000

dosažená cena:‍470000

85. aukce, číslo katalogu 33

 

Sugestivní, divácky přitažlivá práce náleží k širšímu publiku asi nejznámější vrstvě tvorby Aléna Diviše, ve které se mu klasickými výtvarnými prostředky podařilo vytvořit nadmíru osobitý ilustrátorský cyklus k jedné z nejstarších Erbenových balad Svatební košili. Finální podoba tématu v umělci dozrávala pomalu; sám Diviš celému souboru přikládal velkou důležitost, když se mu pečlivě, až obsesivně věnoval po mnoho let. Vše je úzce spjato s malířovým vlastním hrozivým zážitkem během jeho válečné internace v marockém koncentračním táboře, kde onemocněl cholerou, a ocitl se tak jedné noci v situaci dívky, o níž píše básník ve své baladě. Tehdy totiž Diviš, vysílen a omámen horečkou, omylem přespal v márnici místo v lazaretu. Celý zážitek byl pro něj natolik symbolický, že v podobnosti s Erbenovým příběhem spatřoval fatalitu a rozhodl se výtvarné reflexe tohoto hrůzného děje zvěčnit v řadě obrazů, na nichž bez ustání pracoval od svého propuštění z tábora roku 1941 až do skončení války a opětovného přesídlení do Prahy v roce 1947. Setkání života a smrti se stalo Divišovým životním tématem a má převahu nad ostatními náměty. Tomu odpovídá i autorův jedinečný výtvarný projev, který ve zjednodušených výrazových linkách a tlumeném koloritu v mnohém předznamenává právě nově se rodící umělecký směr art brut. Aby navodil příznačně nadpřirozenou atmosféru tajemné noci, malíř mistrně využil specifické techniky rytí a škrábání do ještě mokré barvy. Takřka celou kompozici obrazu vyplňuje apokalypticky působící skalnatá krajina, v jejímž středu spatřujeme pár běžící pustinou. To kostlivec táhne dívku, která si ho půlnoční modlitbou přivolala ze záhrobí, a vede ji směrem ke strmému kopci, na němž stojí jeho hrad – hřbitov s kostelem. Scénu korunuje temná obloha s prosvítajícím měsícem. Obrazu vládne tajemná, až mrazivá nálada, přesně taková atmosféra, jakou si u čtení Erbenovy literatury představujeme, a není tedy divu, že básník Vladimír Holan hodnotil Divišův výtvarný doprovod dokonce výš než samu báseň. Mistrovsky provedená práce daleko přesahuje rozměr ilustrace a celý soubor bezesporu patří mezi nejosobitější výtvarné doprovody české poezie vůbec. Původ z autorovy pozůstalosti. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza doc. Mgr. T. Pospiszyla, Ph.D.