Kamil Lhoták (1912–1990)

Bouře na oceáně r. 1858

Technika:olej na plátně

Datace:1938

Signatura:vpravo dole

Rozměry:22,5 x 37,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍500000

dosažená cena:‍900000

85. aukce, číslo katalogu 115

 

Vynikající a velmi vzácná práce představuje tvorbu Kamila Lhotáka na samém počátku jeho umělecké dráhy. Lhoták byl v malbě samoukem, až uzavření vysokých škol při německé okupaci ho donutilo zanechat studia práv a plně se obrátit k výtvarné tvorbě. Právě z této doby pochází i představovaná práce. Připomíná, že právě v tomto období vycházel autor velmi často z inspirace dobrodružnými romány Julese Vernea, jehož uchvacující příběhy ho fascinovaly už od dětství. Prvotní rousseauovský naivismus se v malbě již koncem 30. let začal proměňovat v drobnopisný rukopis. Bouře na oceáně, doplněná datem 1858, nás ve svém formátově menším, o to však dramatičtějším provedení zavádí kamsi do temnoty rozbouřených vln, uprostřed nichž se opuštěně zmítá historický parník. Práce má nejen výjimečné výtvarné kvality, ale i bohatou výstavní historii. Poprvé byla prezentována na první autorově výstavě v roce 1939 v Beaufortově výstavní síni (Marie Stritzková- -Florianová, Otto Stritzko, Kamil Lhoták, Praha, kat. č. 15) a dále pod názvem Kolesový parník v bouři na oceánu na největší Lhotákově retrospektivě v Obecním domě v roce 2018, v jejímž katalogu je i reprodukována (J. Sluka: Kamil Lhoták: Retrospektiva, str. 98). Dále je částečně reprodukována v publikaci Kamil Lhoták – Obrazy (L. Šteffek, Praha 2017, str. 20, kat. č. 50). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. A. Strnadlovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzované dílo Bouře na oceáně r. 1858 je pro uvedené autorovo období zcela typické nejen svým námětem, ale též komorním formátem, jenž z něj vytváří jakési privatissimum, diskrétní nahlédnutí do autorova nejvlastnějšího světa. Pregnantní ztvárnění kolesového námořního parníku demonstruje, jak si Lhoták bravurně osvojil znalost reálií z poloviny 19. století. Malířská a kresebná složka tohoto komorního díla jsou v dokonalé rovnováze. […]“).