Jaroslav Král (1883–1942)

Uzdravená

Technika:olej na lepence

Datace:1941

Signatura:vpravo dole

Rozměry:46 x 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍600000

dosažená cena:‍1140000

85. aukce, číslo katalogu 129

 

Osobitá práce Jaroslava Krále, která vznikla jako návrh výzdoby pro nemocnici v Kyjově je nejen výbornou ukázkou autorových vyzrálých uměleckých tendencí, ale je zároveň reprezentantem proměn, jež se v tomto období udály na poli evropského moderního umění. V této shodě se i poslední léta malířovy tvorby nesla ve znamení návratu ke klasicismu. Ve vyhrocené atmosféře, která prostupuje celou válkou zkoušenou společnost, malíř stupňuje poetický obsah svých obrazů a v jejich příbězích pak nachází alespoň částečnou útěchu. Zvláště tematika milosrdenství se pro něj ve 40. letech stává velmi zajímavou a opakovaně rozpracovávanou. V jeho repertoáru však přebírají hlavní roli ženské postavy, jak dokládá i tento emocionálně silný výjev zaznamenávající šťastný moment uzdravení. Stylově čistá a harmonická malba s typickým sociálním akcentem zobrazuje skupinu žen vyvedených v charakteristickém oblém tvarosloví, plastických objemech a s výrazně stylizovanými malými hlavami. To vše v potemnělé paletě zemitých valérů. Obraz byl prezentován v roce 1945 na výstavě 50 let českého výtvarného umění (Moravské zemské muzeum, Brno, 18. 11. – 18. 12. 1945, kat. č. 75) a následně v roce 1957 na výstavě Sociální a pracovní motivy v české grafice (Dům umění města Brna, Brno, 17. 3. – 28. 4). Atraktivitu práce jistě umocní i jeho zařazení do umělcova soupisu díla od PhDr. M. Macharáčkové (Jaroslav Král, Galerie KODL, 2015, č. 545). Pochází z kvalitní moravské sbírky. Na rubu autorský přípis. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Ing. V. Bartošem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.