Endre Nemes (1909−1985)

Pták

Technika:olej na plátně

Datace:1983

Signatura:na rubu

Rozměry:180 x 132 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍1600000

85. aukce, číslo katalogu 124

 

Divácky působivá, okouzlující práce prezentuje dílo velice zajímavého a mezinárodně ceněného autora Andreho Nemese. Tento pozoruhodný umělec byl během války kvůli svému maďarsko-židovskému původu nucen opustit Československo a zůstat ve Skandinávii. Prvotní malířův zájem o figuru zůstal v jeho tvorbě hluboce zakořeněný, ovšem během války začaly Nemesovy postavy získávat geometrizující formu. V české metafyzické malbě to znamenalo nový rozměr, autorova imaginace se přitom stávala čím dál tím naléhavější a zrcadlila dobovou tragédii i hledání tradičních hodnot. Postupně se v jeho obrazech začala odrážet i inspirace koláží a malířský experiment postupně vyvrcholil ve velkolepých malbách, jež jsou námětově složeny z nesourodých prvků. V nevšedním plátně Pták před námi Nemes rozehrává podivuhodnou scénu, jejímž ústředním motivem je modrá silueta vrcholící v hlavě ptáka. Geometrizující prvky v pozadí jsou volně poskládány bez zjevné souvislosti a celý výjev je završen snad fragmentem tkané draperie a maďarským či blízkovýchodním tradičním vzorem. Celá malba je postavena právě na jakési surrealistické kolážové metodě a je nádhernou ukázkou tvorby tohoto světově ceněného umělce. Dílo bylo prezentováno na výstavě Umění 20. století v Galerii Moderna (25. 5. – 14. 6. 2020). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Jeden ze závěrečných obrazů Endre Nemese, který v roce 1985 zemřel, představuje syntézu jeho celoživotního úsilí. Když jej pozorujeme vybaví se nám většina úseků jeho bohatého díla, připomeneme si jeho jednotu a vnitřní provázanost, vzpomeneme si na Nemesovy metafyzické obrazy z konce třicátých let, jimiž se proslavil krátce před svou emigrací v Československu a uvědomíme si, že kořeny jeho díla spadají do linie, která byla v českém malířství velmi silná, vycházející z návaznosti na Giorgio de Chirica a na Maxe Ernsta. […]“).