Václav Špála (1885–1946)

Kytice

Technika:olej na plátně

Datace:1941

Signatura:vlevo dole

Rozměry:81 x 60 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1000000

dosažená cena:‍1800000

85. aukce, číslo katalogu 102

 

Divácky velmi přitažlivá ukázka Špálova oblíbeného motivu květinových zátiší spadá do vyhledávaného období počátku 40. let, ve kterém se ustálil autorův malířský rukopis a s jeho tvorbou byla již neodmyslitelně spjatá charakteristická barevná paleta v čele s královskou modří. I přesto, že Špála námětově příliš nevykračoval ze svých zaběhlých témat, vždy k nim přistupoval s nevyčerpatelnou energii a chutí do obrazu vložit něco nového. Neúnavně zkoumal použití barev a světelné možnosti výjevu. Bohaté květy pivoněk a aster na krajinném pozadí, květin, které se do jeho obrazů vrací v průběhu celé tvorby, mu k tomuto účelu posloužily více než dobře. Šťavnatou kytici bílých květů doplnil jednou kontrastní růžovou pivoňkou a trojicí kopretin. Zdobený džbánek pak postavil před krajinný výsek s lesknoucí se říční hladinou. Tento prvek kombinující oblíbené krajinné scenérie a květinová zátiší si Špála obzvláště oblíbil a v mnoha obměnách se s ním setkáváme již od konce 20. let. Obraz je uveden ve Špálově soupisu díla pod označením ((1381)). Dílo bude zařazeno do chystané monografie PhDr. K. Srpa. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa a znalecký posudek PhDr. M. Kodla.