Vojtěch Tittelbach (1900–1971)

Akt

Technika:olej na překližce

Datace:1934

Signatura:vpravo dole

Rozměry:70 x 78 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍550000

85. aukce, číslo katalogu 118

 

I přes nádech lehkého lyrického kubismu je tato silně imaginativni´ práce ukázkou vrcholne´ho obdobi´ tvorby Vojtěcha Tittelbacha. Tento nepra´vem sta´le mi´rneˇ nedoceneˇny´ autor, absolvent graficke´ specia´lky u prof. Maxe Sˇvabinske´ho na prazˇske´ Akademii´, kultivoval svu°j výtvarný projev trˇi´meˇsi´cˇni´m pobytem v atelie´ru Frantisˇka Kupky ve Francii. Pod vlivem hrůz první světové války upnul svou pozornost k expresivni´mu vyja´drˇeni´, postupně však jeho stylový rejstřík začal vstřebávat i klasicizující tendence či náznaky lyrického kubismu. Právě tuto polohu můžeme vidět na předkládaném obraze, který je výtečny´m reprezentantem umělcova bytostneˇ mali´rˇske´ho temperamentu. Tvar ženského aktu se v tomto případě mění v téměř sochařsky pojatou a volně modelovanou hmotu, jejímž vyvrcholením je kontrastní zpracování závoje, jenž halí ženě hlavu, záda i část těla. Štětcový přednes je v těchto momentech ostrý, zejména v použití běloby. Práce je skvěle umístěna do potemnělého prostředí tmavě modrých a hnědých tónů, čímž Tittelbach umně povznesl objekt ženského aktu světelně do popření a vystavil na odiv očím diváka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.