František Drtikol (1883–1961)

Kruhový vír

Technika:bromostříbrná fotografie adjustovaná na kartonu

Datace:1929

Signatura:vpravo dole

Rozměry:28 x 22 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍1200000

85. aukce, číslo katalogu 195

 

Mimořádná, velmi slavná práce z autorova sběratelsky nejvyhledávanějšího vrcholného období 20. let je na trhu vzácně se vyskytující ukázkou spadající do éry první republiky, kdy Drtikolův ateliér dosáhl mezinárodního věhlasu. Rok 1925 je dokonce považován za začátek nejslavnějších let fotografovy tvorby. Jednalo se o rok, ve kterém zazářil na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži, kde získal Grand Prix a otevřel si tak dveře do celého světa. V tomto období také vznikla celá řada proslulých snímků včetně pravděpodobně nejslavnější Drtikolovy fotografie Vlna (1925). V aktech, které se staly vedle portrétů hlavní náplní umělcovy tvorby až do 30. let, téměř opustil předchozí symbolismus a secesní myšlení a přiklonil se k realitě. Zaměřil se na přirozenou krásu, na pohyb, zvláště pak na moderní tanec, ale i tvarovou a světelnou rozmanitost. V dekoracích rád využíval geometrických prvků po vzoru moderní neiluzivní scénografie Enrica Prampoliniho. Kruhový vír je jednou z několika obdobných variant motivu kombinujícího ženský akt s kruhovými prvky a stíny, svou výraznou diagonální kompozicí však patří mezi ty nejlepší. Drtikol si této fotografie dokonce cenil natolik, že ji vybral mezi 46 děl do knihy Žena ve světle (Praha, 1938). Dílo bylo reprodukováno i v mnoha dalších publikacích, například v monografii Františka Drtikola od Vladimíra Birguse (Praha, 2000, obr. 85 a obr. 92), dále v publikaci František Drtikol: Pracovní kniha fotografií (Praha, 2006, list 46, obr. 4) nebo v roce 2012 v knize Annette Kicken a Rudolfa Kicken: Drtikol Photographs/Fotografie (Praha, GASK, 2012, str. 57). Sběratelskou atraktivitu zvyšuje původ ze sbírky Viléma Trmala, na jehož výstavě bylo dílo prezentováno (Galerie KODL, 3.–19. 2. 2021) a v jehož katalogu je i reprodukováno (P. Hájek, Praha, 2021, str. 183). Při konzultacích posouzeno J. Mlčochem a S. Doležalem. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. Vladimíra Birguse.