Hella Guth (1908–1992)

Figury

Technika:olej na plátně

Datace:1948

Signatura:vpravo dole, na rubu

Rozměry:51 x 61 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍310000

85. aukce, číslo katalogu 46

 

Krásná ukázka poválečného malířského vývoje česko-německé umělkyně Helly Guth vypovídá o její neutuchající tvůrčí energii a snaze posouvat vlastní výtvarný projev stále dál. Po emigraci do Londýna zůstala malířka věrná dozvukům surrealismu a experimentu s imaginací, přesto se dá v její tvorbě sledovat postupný příklon k abstrahujícím formám. Z tohoto procesu vychází i obraz Figury, jenž zhodnocuje její dosavadní umělecký vývoj a skrze barevné střípky v kontrastu s hlubokou modří pozadí modeluje v ploše siluety lidských postav. Barevným provedením plátno dosahuje zvláštní magičnosti, podobné skleněným vitrážím, a dokazuje tak, že umělkyně byla schopna více než zajímavým způsobem reagovat na poválečný vývoj výtvarného umění. Dílo pochází z rodiny autorky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Guthová zde osvobodila vztah barvy a obrysu, zajímala se o jejich vzájemné uvolnění, které jí otevřelo cestu k abstrakci. U tohoto obrazu se tvar a barva nachází ještě ve vzájemném skloubení, příznačném pro figurální malbu […]“).