Jan Kubíček (1927–2013)

Dislokace - 3 fáze

Technika:akryl na plátně

Datace:1979

Signatura:na rubu

Rozměry:95 x 65 cm

vyvolávací cena:‍200000

dosažená cena:‍410000

85. aukce, číslo katalogu 206

 

Reprezentativní konstruktivistické plátno je vynikající ukázkou jedné ze zásadních osobností generace nastupující na počátku 60. let Jana Kubíčka. Svébytný rukopis se u umělce začal projevovat na přelomu 50. a 60. let, kdy vytvářel obrazy pomocí barevných laků na lepenkovém podkladu. Stékáním laku vznikaly abstraktní kompozice, jejichž podobu Kubíček postupně ovlivňoval mechanickou manipulací s podkladem. Proces řízení malby se tak pro autora stal důležitým prvkem. Navzdory tvarové prostotě umělec nesledoval pouhou smyslovou kvalitu, ale směřoval k odhalení specifické duchovnosti. Sofistikovaný barevný minimalismus díla Dislokace – 3 fáze a až mechanicky generované vedení tří fází, z nichž tu třetí můžeme jen tušit, protože zůstala viditelná jen jako narušitel dvou předchozích, není výplodem nahodilosti, nýbrž Kubíčkovy hluboké rozvahy. Autor nám tak ukazuje jinou formu analytické práce s obrazem, jež od meziválečného umění dospěla k obdivuhodné čistotě a racionální redukci svých forem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.