Filipp Maljavin (1869−1940)

Zpívající selky

Technika:olej na plátně

Datace:1933

Signatura:vpravo dole

Rozměry:50 x 65 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1000000

dosažená cena:‍1440000

85. aukce, číslo katalogu 207

 

Představovaná práce Filippa Andrejeviče Maljavina zastupuje zralou tvorbu ruského výtvarníka, který se původně učil malířem ikon na hoře Athos v Řecku a prošel dokonce i školením asi nejznámějšího ruského realisty Ilji Repina v Petrohradě, aby se zprvu prosadil jako mezinárodně uznávaný portrétista. Jeho celoživotní vášní však bylo zachycování rolnického života, ovšem nikoliv v jeho drsné podobě plné úmorného lopotění, ale především ve chvílích svátečních, uvolněných a plných radosti. Po všech stránkách jeho zcela typická práce s autorským názvem Zpívající selky tak v tomto smyslu rozehrává živelný ohňostroj plný pestrých barev, které jsou nanášeny jedním dechem, s vervou a chutí vytvořit obraz jakoby jedním gestem. Prokázal zde, že mu cílem nebylo ukázat strnulý model tradičními portrétními prostředky. Vytvořil tu spíše určitý schematický typ, objekt plný radosti a prodchnutý vitalitou. Rozvinul zároveň svůj zájem o tuto tematiku, které se sveřepě držel již od počátku století, kdy na mezinárodní výstavě umění v Paříži vystavil „báby“, jejichž prostřednictvím si již tehdy vydobyl velký úspěch. Dílo bylo prezentováno již v roce svého vzniku v pražské síni Myslbek (Souborná výstava Filippa Maljavina ve výstavním pavilonu Myslbek v Praze, Na Příkopě), tedy v době, kdy byl Maljavin na výstavním turné po Jugoslávii, Československu, Anglii a Švédsku. V katalogu zmíněné české výstavy bylo zároveň reprodukováno (Praha, 1933, kat. č. 20, repro. č. 29). Vzhledem k tomu, že byl představovaný obraz ve zmíněném katalogu otištěn bez signatury, lze se domnívat, že mohl být namalován v roce výstavy, nebo v období těsně před výstavou, a signován byl až při prodeji či darování prvnímu majiteli Dmitrijovi Pavloviči Nikitinovi, obchodníkovi s koberci, bižuterií, porcelánem a předměty výtvarného i užitého umění v meziválečném Československu, jenž byl dokonce smluvně spojen s Maljavinem jako prodejce jeho děl v Československu. V 60. letech 20. století přešel obraz do sbírek Národní galerie (inv. č. 8181) a v roce 1992 byl restituován. Uveden je i ve zcela recentní vědecké publikaci s názvem Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940), Vášeň pro barvu, Vědecký katalog prací F. A. Maljavina ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice (J. Jančárková, ed., S. Gagen, D. Chaloupka, V. Tokoš, Galerie výtvarného umění v Náchodě a Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2020). Při konzultacích posouzeno V. Larionovem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Jančárkové, Ph.D.