Jaroslav Róna (1957)

Ledovec III

Technika:olej na plátně

Datace:2017

Signatura:vlevo dole a na rubu

Rozměry:110 × 125 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍480000

85. aukce, číslo katalogu 5

 

Technicky suverénně vystavěná práce je kvalitní ukázkou malířské tvorby přední osobnosti současné české umělecké scény Jaroslava Róny. Tento vyhledávaný umělec proslul jako skvělý sochař, který mimo jiné vedl v letech 2005–2012 ateliér sochařství na pražské Akademii. Dílo v typickém hutném rukopise tak můžeme chápat také jako propojení dvou pro autora zcela zásadních uměleckých disciplín, tedy malby a sochy, v dokonalou syntézu. Plátno se stává prostorem pro tvarové studie, pro experimentování s hmotou, barvou a pro hledání nových originálních východisek. Právě téma ledovců, jemuž se Róna opakovaně věnuje, mu ponechává tvůrčí svobodu, aniž by se musel posunout z konkrétního vyjádření do toho abstraktního, a stává se tedy spíše jakousi radostnou záminkou pro samotnou hru s formou. Práce pochází přímo z umělcova ateliéru. Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude ve výši 50 % bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch nadace Bátor Tábor.