Zdeněk Trs (1985)

Lom II

Technika:olej na plátně

Datace:2021

Signatura:na rubu

Rozměry:80 × 80 cm

vyvolávací cena:‍110000

dosažená cena:‍240000

85. aukce, číslo katalogu 13

 

Charakteristická, v monochromních tónech vyvedená práce talentovaného zástupce současné české malby Zdeňka Trse se vyznačuje nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. V tvorbě tohoto absolventa pražské AVU, který studoval pod vedením Zdeňka Berana, se snoubí abstraktní geometrická poloha se světlem, jakožto alfou a omegou vidění. V dokonalé syntéze těchto prvků pak vznikají tajemné výjevy plné klidu a harmonie, které doslova vtahují diváka do svého nitra. Jejich zdánlivé nekonečno se stává třetím rozměrem překračujícím plošnou podstatu plátna. Sám autor o díle uvažuje v těchto intencích cit.: „Zlatý řez, dvojnost, vztah kruhu a čtverce, jako míry vztahující se k člověku, k tomu, jak vnímá svět kolem sebe, jeho skryté vztahy a poměry odhalené světlem, které vniká do abstraktního pole a vrhá stín. Čtverec a kruh, které protíná lom, jako symbol věčné touhy po nastolení rovnováhy mezi fyzickým a duševním.“ Dar autora. Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude ve výši 50 % bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch nadace Bátor Tábor.