Jan Kotík (1916–2002)

Kompozice

Technika:olej na plátně

Datace:1962

Signatura:vpravo dole

Rozměry:120 x 75 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍350000

dosažená cena:‍780000

85. aukce, číslo katalogu 57

 

Monumentální, velkoformátová, sběratelsky velice vzácná práce, která stylově reprezentuje Kotíkovu důležitou etapu informelní a spontánně-expresivní gestické malby, v níž se již námětově oprostil od lidské postavy a jal se prozkoumávat možnosti obrazové plochy ve vztahu různých dimenzí prostoru a času. Intelektuálně podnětné rodinné zázemí ho předurčilo k mnohostranné umělecké činnosti – od malby, grafiky, tvorby koláží a sklářského řemesla až k povolání pedagoga. Společně s Vladimírem Boudníkem, Zdeňkem Sklenářem či Robertem Piesenem patřil do okruhu velkých solitérních tvůrčích osobností českého poválečného umění, u nichž krystalizovaly informelní a abstraktní projevy. Kotík v první polovině 60. let koncipoval své obrazy jako tzv. „tabule“. Svá plátna měnil v pastózní plochy určené k záznamům vědeckých procesů a dějů. Členění těchto tabulí často navozuje dojem evidence průběhu procesu a divák je má číst jako záznam událostí a faktů převzatých z každodenní reality. Černý čtverec v horní části obrazu tvoří dominantní moment celé malby. I přes Kotíkovu složitou pozici na pražské umělecké scéně, zejména díky jeho zájmu o soudobé aktuální projevy evropské a americké malby, je živost uměleckého výrazu a rozměr jeho díla skutečně obdivuhodný. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Ing. arch. M. Kotíkem, autorovým synem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.