Stanislav Kolíbal (1925)

Cesta kamene

Technika:objekt (dřevo, sololit, kámen, zrcadlo)

Datace:1977

Signatura:na rubu

Rozměry:120 × 90 × 6 cm

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍950000

85. aukce, číslo katalogu 70

 

Mimořádné dílo jedné z klíčových osobností nejen českého umění posledních více než 50 let je na českém trhu naprostým unikátem. Stanislav Kolíbal brzy názorově souzněl s umělci sochařského ateliéru Josefa Wagnera. Jeho vlastní plastické realizace se ale od nich lišily absolutní nezatížeností sochařským řemeslem a už od počátku je v jeho tvorbě znát zaujetí labilitou a pocitem nejistoty. V roce 1963 se jeho práce odklonila k abstraktním geometrickým formám, blízkým některým principům konstruktivismu a minimalismu, zůstala ale naprosto osobitá. Hloubka promyšlenosti skladby kompozice se směrem k 70. létům stále stupňovala. Oblíbenou sádru začaly střídat materiály dřeva, plechů, skel, provázků a nití. Právě jakási materiálová surovost podtrhuje v předkládaném objektu Cesta kamene jeho minimalismus a zároveň naprostou suverenitu, s jakou autor buduje vnitřní příběh díla. Velká plocha podkladové desky nechává diváka plně se soustředit na nerovný objekt kamene, jenž zůstal jaksi mimochodem zachycen na spodní hraně obrazu. Stín, který jeho hladká hmota vrhá, ubíhá ale vzhůru, aby našel osové pokračování v zrcadle, z objektu vyčnívajícím. Celá práce je postavena na hledání vnitřní harmonie a napětí, jež je ovšem utvářeno skrze naprosto minimální výrazové prostředky. Je fascinující sledovat vyspělost Kolíbalovy dobové tvorby nejen v kontextu umění českého, ale především v rámci tehdejších světových trendů. Dílo pochází přímo z autorova ateliéru. Publikováno v katalogu k výstavě Stanislav Kolíbal, Retrospektiva (Národní galerie v Praze, 1997, kat. č. 147, str. 219 a 106). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického (cit.: „[…] Cesta kamene pochází z umělcova zralého období 70. let, kdy se již dávno plně vřadil do mezinárodních souvislostí a kdy dospěl k vytříbenému výrazu, v němž projevil mimořádný cit pro vztahy mezi různými materiály a pro přesně vyváženou skladbu všech prvků podřízených výslednému celku. […]“). 40 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.