Josef Váchal (1884–1969)

Mrtvá abatyše

Technika:akvarel na kartonu

Datace:kolem roku 1919

Signatura:nesign.

Rozměry:78 × 99 cm

Provedení:rám, sklo

vyvolávací cena:‍100000

dosažená cena:‍550000

85. aukce, číslo katalogu 155

 

Malířsky i formátově velkolepá práce je dílem jedné z nejzajímavějších uměleckých osobností 20. století Josefa Váchala. Jeho všestranný talent našel uplatnění jak v grafice a malbě, tak i v literatuře a ilustraci. V roce 1910 spoluzaložil skupinu Sursum, která navázala na tradici českého symbolismu. V té době byl Váchal v úzkém kontaktu s představiteli katolické moderny, následně však křesťanskou víru zavrhl a začal se inspirovat okultismem. Křesťanská mystika se však do jeho prací promítala i nadále, jak můžeme vidět i na obraze Mrtvá abatyše. Téměř kubisticky cítěná struktura ploch, z nichž před námi autor skládá obraz jeptišky na lůžku obklopené truchlícími postavami, graduje v symbolickém ozáření futuristicky vyznívajícími paprsky. Mystickou atmosféru celého výjevu podtrhuje barevné ladění. Obraz pochází ze sbírky Váchalova slavného sběratele Viléma Trmala. Dílo je reprodukováno v publikaci Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala (P. Hájek, Praha 2021, str. 73). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. P. Hájkem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza doc. PhDr. M. Rakušanové, Ph.D.