Václav Kroupa (1825–1895)

Lesní idyla

Technika:olej na plátně

Datace:1874

Signatura:vlevo dole

Rozměry:80 × 66 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍180000

dosažená cena:‍516000

85. aukce, číslo katalogu 81

 

Václav Kroupa je uměnímilovné veřejnosti znám především jako malíř žánrových scén zasazených do krajiny, což je způsob vyjádření, který příhodně zrcadlí také jeho vzdělání na pražské Akademii u Christiana Rubena a Maximiliána Haushofera. Hojně také přispíval jako ilustrátor do časopisů Květy a Světozor. Již od mládí rád cestoval především po střední Evropě, kde čerpal inspiraci nejen k obrazům ze života především českého venkovského obyvatelstva, ale i ke krajinám rozličného charakteru. Lesní idylu lze vnímat jako ideální příklad shrnující všechny základní výtvarné i tematické charakteristiky jeho celkového uměleckého projevu. Pozoruhodné je především zpracování přírody blízké kupř. stylu Bedřicha Havránka, kde je s velikou péčí vymodelován každý jednotlivý lístek či kvítek. Žánrovost scény je zase nesena postavou selské dívky vyhlížející sojku, která ji snad varuje před nebezpečími ukrývajícími se v hloubi lesa. Významnou pozici v rámci autorova díla zastupuje toto plátno i díky svému zařazení do základní odborné literatury (P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, II. A–K, Ostrava, 1993, str. 571) a své výstavní historii (roku 1874 bylo prezentováno jako Waldidylle na výstavě Krasoumné jednoty, kat. č. 372, s cenou 200 zl.). Práce pochází z významné pražské sbírky a je prezentována v kvalitní dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.