Albert Maria Lebourg (1849–1928)

Seina v Suresnes navečer

Technika:olej na plátně

Datace:90. léta 19. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:46 x 85 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍600000

85. aukce, číslo katalogu 88

 

Na českém trhu vzácně se objevující dílo francouzského impresionisty a postimpresionisty, čelního představitele l‘École de Rouen, jenž se přátelil a vystavoval s předními představiteli soudobých progresivních uměleckých směrů, je pojednáno jeho dobře poznatelným rukopisem charakteristickým nebývale senzitivním vnímáním světla a jeho proměn v konkrétních denních dobách. To vše pod atmosférickým závojem dýmu z parníků a fascinací efemérním plynutím okolního dění. Představovaná práce svědčí o suverénnosti autora, pevnosti zažité formy a bravurní malířské zkratce. Určujícím prvkem pro celkový umělecký výraz je i sugestivní podání podvečerní atmosféry, která je společně s celkovým koloristickým konceptem brilantně laděná do teplých tónů večerního světla. Nápadné afinity s dílem Antonína Chittussiho, jenž se čilým ruchem francouzských řek také opakovaně zabýval, jsou nejspíše nejen dobovým fenoménem, ale souvisejí patrně s konkrétními inspiracemi a společnými lokacemi, které oba umělci prokazatelně navštěvovali. Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a doc. PhDr. M. Theinhardt. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.