Václav Radimský (1867–1946)

Říčka

Technika:olej na lepence

Datace:20. léta 20. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:46 × 68 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍130000

dosažená cena:‍950000

85. aukce, číslo katalogu 95

 

Impresivní, živě prozářená idylická polabská krajina pocházející z doby meziválečné, tedy z období, kdy se její tvůrce, vynikající česko-francouzský umělec Václav Radimský, natrvalo vrátil z Francie do Čech a usadil se v Polabí na rodném statku v Pašince. Tento světem protřelý a po všech stránkách velmi úspěšný člověk ani zde neopustil svůj hluboce zažitý osobitý výtvarný projev, který čerpal svou inspiraci i přístup k malbě především z odkazu impresionismu Clauda Moneta, s nímž se také velmi dobře osobně znal, a dokonce tvořil bok po boku. Radimský ani ve zralém věku neztratil zájem o stojaté vody říčních zákoutí, hladiny zrcadlící okolní svět ani o pestrou proměnlivost říčních břehů. V tomto období, do nějž spadá i představovaný gejzír fúzujících modří a zelení, se mu ještě silněji stal základním výrazovým prostředkem uvolněný štětec a kombinace pastózních i řídce nanášených vrstev, kladených na podklad s jistotou, chutí a energií. Oproti „givernským“ plátnům zde navýšil barevnou pastu, která plasticky modeluje přírodu a určuje její umělecký výraz. Zpoza hustého listoví také vykukuje autorem pouze naznačený dům svědčící o člověku a jeho harmonické přítomnosti v přírodě. Radimský tu opět prokázal, jak životaschopné bylo jeho umění, s nímž se prosadil nejprve ve Francii a následně s nemenším úspěchem i ve své vlasti. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.