Zdeněk Sklenář (1910–1986)

Večer na řece

Technika:olej na plátně

Datace:1943

Signatura:vlevo dole

Rozměry:34 × 49,5 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍1800000

85. aukce, číslo katalogu 107

 

Pozoruhodný obraz je mimořádně vzácnou ukázkou pocházející z raného a kvalitního období, jež předznamenalo Sklenářův tvůrčí vrchol. Magickým abstrakcím postaveným na základě asijského znakosloví, které se pod umělcovým štětcem proměňovalo ve fantastické a strukturálně výrazné práce, totiž předcházel křehký, místy až naivistický výtvarný styl, do nějž se ale propisovala výrazná senzitivita a snivost. Stejně jako v pracích členů Skupiny 42, i v té Sklenářově se předtím, než se vydal v 50. letech na svou první cestu do Číny, občas objevil záblesk fascinace městskou krajinou a atmosférou. Ovšem přistoupil k ní se sobě vlastní individualitou zpracování a jemnou poetikou, jak tomu můžeme vidět i v obraze Večer na řece. Noční scenérii s jeho oblíbeným motivem ocelového železničního mostu a bílými domy, jejichž zář se odráží na temné noční hladině, není v jeho tvorbě výjimkou. Potemnělá atmosféra ho v té době fascinovala a nořil do ní většinu svých tehdejších prací. Jednotlivé momenty v obraze díky ní získávaly téměř imaginativní charakter. Tma v díle smazala i horizont a celý výjev jako by byl přikryt spánkem. Malba byla prezentována na výstavě Hosté Mánesa (Mánes, Praha, 1943, kat. č. 146) a dále na první autorově samostatné výstavě v Topičově salonu (Praha 1946, kat. č. 7). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Noc mu umožnila rozehrání kontrastu černé a bílé. Část kamenného nábřeží představovala psychologickou hranici, naznačovala možný vstup do lodi, na jejímž trupu si nelze nevšimnout červených a zelených barev, jedněch z mála, které oživují ztemnělou scénu. Obraz, jenž autor namaloval během druhé světové války, dalece přesahuje každodenní zkušenost. […]“).