Jan Pištěk (1961)

Překrývání I

Technika:olej na plátně

Datace:1992

Signatura:vpravo dole a na rubu

Rozměry:115 × 160 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍180000

dosažená cena:‍360000

85. aukce, číslo katalogu 111

 

Divácky atraktivní plátno Překrývání I patří do série obrazů Mechanismy ve stylu neo-geo, kterým se Jan Pištěk věnoval v 90. letech. Přestože se jednalo o řadu čistě geometrických kompozic, pracoval výtvarník s konkrétním i abstraktním obsahem. Zdrojem inspirace mu bylo fungování přírodních mechanismů, původci obdivuhodného systému existence všeho kolem nás. Vizuální interpretací tohoto procesu se mu stalo soukolí hodinového stojku. Systém drobných ozubených koleček a hřídelí, jež nám neúprosně měří čas a udávají rychlost, jakou ubíhá. Vystavený obraz zaujímá v této sérii výjimečné místo nejen svým formátem, ale také díky tomu, že autor pocítil nutkání se k němu po letech navrátit. V masivních formách a rozmanitosti přesně konstruovaných kruhových částí se tak nečekaně objevuje křehká, místy až nečitelná kresba či otisk. Fragment novinové stránky, události, která se již dávno odehrála. Dílo bylo opakovaně prezentováno na samostatných i skupinových výstavách v Čechách i v zahraničí, např.: v roce 1995 (Jan Pištěk: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice, 23. 2. – 26. 3. 1995) nebo také v roce 2008 (Link4pictures, Vystavní síň Mánes, 6.–28. 2. 2008). Obraz je publikován v autorově rozsáhlém katalogu Link4pictures, který vyšel u příležitosti stejnojmenné výstavy v roce 2007. Dílo pochází přímo z autorova ateliéru.