Václav Radimský (1867–1946)

Před bouří

Technika:olej na lepence

Datace:30. léta 20. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:70 x 100 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍700000

85. aukce, číslo katalogu 126

 

Tento velmi svěží, v typickém rukopise a koloritu namalovaný, přesto především z námětového hlediska výjimečný obraz je reprezentativní ukázkou stylu vyzrálého umělce, který neúnavně a s chutí zachycoval v impresivním světelném podání unikavé momenty neustále se měnící přírody. Představované dílo je ojedinělé mimo jiné proto, že se zde autor nezaměřil jen na čistý krajinný rámec, ale výjimečně zapojil i prvek narativní. Ten je nesen dramaticky se stahujícími bouřkovými mračny na jedné straně, na straně druhé pak až groteskně působícím spěšným pohybem selek chvatně kupících seno. Autenticitu obrazu potvrzuje i jeho původ ve sbírce, do které byl v meziválečném období pořízen přímo v ateliéru umělce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.