Antonín Pelc (1895-1967)

Chlapci s kohouty

Technika:olej na plátně

Datace:1960

Signatura:vlevo dole

Rozměry:93 × 149 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍1020000

85. aukce, číslo katalogu 133

 

Nádherná malba je skutečně ojedinělým reprezentantem malířské tvorby Antonína Pelce, známého mimo jiné jeho satirickými kresbami a karikaturami. Po válce začal Pelc navazovat na postupy předválečné malby, jak ve výtvarné formě vycházející z fauvistických tradic, tak ve výběru sociálně laděných témat, kterými svoji kariéru již ve 20. letech zahájil. V tomto případě se programově navrátil k vlastním dílům vytvořeným ve 40. letech, kdy prchal před válečným konfliktem v Evropě a cesta ho zavedla až do Maroka a na Martinik. Právě martinické prostředí, přestože ho měl možnost procítit jen velmi málo, ho zcela zásadně ovlivnilo a stalo se mu inspirací na mnoho dalších let. I tentokrát máme před sebou plátno vycházející z pozorování prostých obyvatel Martiniku a jejich záliby v kohoutích zápasech. Chlapci ve slaměných kloboucích, za nimiž se rozevírá panorama modré zátoky, se v Pelcově tvorbě objevují vícekrát, v pozdějších velkých formátech však dosahují ohromující monumentality. Dílo nás díky autorově skvělému pozorovacímu talentu a schopnosti postihnout kouzlo konkrétního okamžiku nutí přemýšlet o charakterech a osudech lidí a jejich každodenním životě. Varianta tohoto obrazu s názvem Vzpomínka na Martinik je dnes ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a doc. PhDr. T. Winterem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.