Olbram Zoubek (1926–2017)

Kúros a Koré

Technika:komb. tech. (cín, olovo, zlato)

Datace:1983

Signatura:na podstavci

Rozměry:v. 63 cm a 59 cm

vyvolávací cena:‍150000

dosažená cena:‍800000

85. aukce, číslo katalogu 141

 

Charakteristická práce z ateliéru uznávaného a vyhledávaného sochařského výtvarníka Olbrama Zoubka je podmanivou a velmi typickou prací spadající do počátku 80. let. Ve svém výtvarném projevu dospěl tento uznávaný a vyhledávaný sochař k charakteristickému výrazu, jenž stojí na velmi expresivní, až haptické práci s hmotou a subtilním, protaženém vyznění jednotlivých figur, které jeho repertoáru dominují. Oblíbeným prvkem se mu také stala kombinace kovové šedi s kontrastní zářivostí plátkového zlata, jak je patrné i na dvojici plastik znázorňující starořecký motiv kúra a koré, tedy stojícího nahého mladíka v plné síle a jeho ženského protějšku. Práce byla zakoupena rodinou současných majitelů kolem roku 2010 v Galerii de Lara v Litomyšli, již v té době provozovala druhá manželka Olbrama Zoubka, paní Marie. Plastika je uvedena v soupisu Zoubkova díla (J. Kapusta: Olbram Zoubek, Brno 1996, kat. č. 541 a 542). Při konzultacích posouzeno MgA. J. Gercem a PhDr. P. Bregantovou, autorovou dcerou.