Otakar Kubín (1883–1969)

Jiřiny v modré váze

Technika:olej na plátně

Datace:40. léta 20. století

Signatura:vpravo dole

Rozměry:46 x 55 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍120000

dosažená cena:‍720000

85. aukce, číslo katalogu 154

 

Půvabná, mimořádně výtvarně kultivovaná práce vynikajícím způsobem charakterizuje Kubínovo okouzlení přírodou, která se mu stala bohatým zdrojem inspirace a prostorem nekonečného studia. Tradiční motiv kytice je s autorovou tvorbou neodmyslitelně spjat, průběžně se mu věnoval od 20. let až do konce své tvůrčí kariéry. Své obrazy komponoval z květin, jež nacházel v místech, kde právě žil a tvořil, což byla po většinu života podmanivá Provence. Kompozičně vyvážené, jednoduše působící plátno vyvolává dojem stálosti a klidu s jistým rysem nadčasové krásy. Práce je tak dokladem umělcova výjimečného talentu i pochopení krásy a pomíjivosti života. Dílo bylo vystaveno na Salon de l'Enclave v roce 1972 (Valréas [Vaucluse], kat. č. 3). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzovaný obraz je krásným a kvalitním pozdějším Coubinovým dílem, v němž se autor nechal vtáhnout do bezprostřední smyslové reality květin jako podivuhodného výtvoru přírody. […]“).