Václav Radimský (1867–1946)

Řeka s lekníny

Technika:olej na plátně

Datace:kolem roku 1910

Signatura:vpravo dole

Rozměry:68 × 97 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍900000

dosažená cena:‍2000000

85. aukce, číslo katalogu 171

 

Po všech stránkách velmi vytříbená práce, vytvořená v charakteristickém impresivním švihu a tradičně reprezentativním formátu, představuje zcela typickou ukázku již vyzrálého díla malíře Václava Radimského. Ten dlouhodobě, systematicky a z první ruky seznamoval české publikum s francouzským impresionismem a vlastním originálním pojetím tohoto směru, které více než kterékoliv jiné vychází z práce se světlem prostupujícím vzduch i vnitřně prozářené objemy stromů, travin i vodní masy. Radimský byl v průběhu celého svého dlouhého francouzského pobytu přímo inspirován stylem i tematikou Clauda Moneta, především pak jeho obrazovými sériemi a slavnými lekníny. Ty se objevují i na klidné hladině představovaného plátna, zachycujícího nejspíše říční zákrutu. Z kompozičního hlediska je obraz velmi umírněný a sevřený, čímž v kombinaci s barevností složenou převážně z nesčetných valérů zeleně vznikla působivě klidná, meditativně do sebe pohroužená krajinná momentka. Způsobem provedení i zvoleným rukopisem nebránícím se použití pastózních barevných nánosů zde autor překonal sevření akademických pouček, navázal přímo na generaci barbizonských mistrů a předložil tak reálnou krajinu založenou na přímém pozorování v plenéru a jejím osobním emočním prožití. Na základě zmíněných výtvarných i historicko-uměleckých kvalit lze předkládané dílo směle označit za zásadní autorovu práci zasluhující pozornost každého náročného sběratele. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.