Václav Radimský (1867–1946)

Francouzská vesnice s kostelem

Technika:olej na plátně

Datace:1899

Signatura:vlevo dole

Rozměry:62 × 92 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1200000

dosažená cena:‍3240000

85. aukce, číslo katalogu 183

 

Kompozičně i koloristicky vytříbená krajina zachycená v neopakovatelném impresivním podání umožňuje vzácný vhled do nejvyhledávanějšího období autorovy tvorby těsně před rokem 1900. Radimský, usazený tehdy v La Bergamottu v Le Gouletu u města Vernon, byl ve svých 30 letech na konci století ve Francii již plně etablovaným a uznávaným umělcem, jenž měl za sebou i pobyt v Barbizonu, bohatou spolupráci v Giverny s Claudem Monetem, a byl už dokonce laureátem zlaté medaile na Salonu v Paříži. Roku 1899 poprvé vystavoval i v Praze v Topičově salonu. Představil zde reprezentativní soubor 88 obrazů, čímž přímo seznámil pražské publikum s francouzským impresionismem. Výstava byla velmi úspěšná a byl z ní nadto mj. zakoupen jeden obraz do pinakotéky v Mnichově. S neúnavnou pílí, pomocí náročné impresivní techniky jednotlivých krátkých tahů, se Radimskému ve Francouzské vesnici s kostelem podařilo dokonale vystihnout rozechvělost každého listu a jeho pohyb. Poučen francouzskými vzory dbal i na věrné pojetí vzdušné atmosféry, která se tu stává takřka hmatatelnou. Mimoto nezapomněl ani na světlo, jež nejen díky vhodně použitému podkladu, ale i rafinovanému kladení barev umožňuje malbě, aby se rozzářila. Zmíněného Clauda Moneta Radimský nejspíše dokonce roku 1894 zachytil odpočívajícího za slunečného dne u prašné cesty lemované letitými křovisky. V případě představovaného díla nesoucího stejné prvky výtvarné i koloristické lze mezi oběma plátny vytvořit paralelu – blízkost obou obrazů v divákovi u nabízené práce vyvolává takřka fyzický pocit přítomnosti velkého mistra svačícího ve skrytu křovisek mimo zkoumavé pohledy svých obdivovatelů. Malba navíc pochází z kvalitní pražské prvorepublikové sbírky, je prezentována v dobovém florentském řezaném rámu, a skvěle tak reprezentuje autorovo dílo z jeho sběratelsky nejvyhledávanějšího období. Kvalitou a nespornými půvaby si nezadá s nejlepšími dobovými francouzskými vzory, bezpochyby zaslouží pozornost každého opravdového milovníka umění a patřilo by jí čestné místo v jakékoliv významné sbírce. Práce srovnatelného rukopisu, lokace i celkového provedení nalezneme i v autorově poslední monografii (N. Blažíčková-Horová: Václav Radimský, 1867–1946, Řevnice, 2011, kat. č. 29 a 43). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.