Jindřich Štyrský (1899–1942)

"Chrpy (Květy ve sněhu)"

Technika:olej na plátně

Datace:1927

Signatura:vpravo dole

Rozměry:46x61 cm

vyvolávací cena:‍5500000

dosažená cena:‍7200000

61. aukce, číslo katalogu 45

 

Toto autorovo zásadní artificiální dílo patří mezi jeho nejdůležitější přelomové práce. Štyrský jej namaloval v r. 1927, kdy spolu s Toyen pobývali v Paříži. Plátno pochází z vynikající pražské sbírky zakladatele Odeonu Jana Fromka, jenž ho zakoupil přímo v malířově ateliéru. Slavný obraz byl mnohokrát vystaven a publikován: Aventinská mansarda, Praha, 2.6.-15.7. 1928 č.k. 1, Jindřich Štyrský, 364. výstava S.V.U. Mánes, Praha 1946, č.k. 104., Štyrský a Toyen, 1921-1945, Moravská galerie v Brně, Mánes, Praha, 1966-1967, č.k.26, Devětsil, Dům umění v Brně, Galerie hlavního města Prahy, 1986, č.k. 224, Štyrský, Toyen, Artificielismus 1926-1931, Východočeská galerie, Pardubice, Galerie umění, Karlovy Vary, Středočeská galerie, Praha, 1992-1993 č.k. 26 (repr.) , Jindřich Štyrský, Galerie hl. města Prahy, Praha 2007, č.k.84. Reprodukován: Poetismus, Odeon 1967, s. 305, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Jindřich Štyrský, Praha 2007, obr. 133. O jeho mimořádnosti svědčí i fakt, že mu V. Nezval věnoval samostatnou báseň. Výborný původní stav ještě podtrhuje vysokou sběratelskou hodnotu tohoto unikátu, který hraje důležitou roli v dějinách českého moderního malířství. Přiložena expertiza prof. PhDr. J. Zeminy a PhDr. K. Srpa, autora Štyrského obsáhlé monografie. Konzultováno a posouzeno doc. PhDr. T. Vlčkem, CSc. Přiložen znalecký posudek PhDr. M. Kodla.