Josef Šíma (1891–1971)

Krajina

Technika:akvarel na papíře

Datace:1964

Signatura:vpravo dole

Rozměry:39 × 34 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍300000

dosažená cena:‍2040000

85. aukce, číslo katalogu 187

 

Krásná práce Josefa Šímy skvělým způsobem reprezentuje malířovo významné poválečné, sběratelsky teprve nedávno doceněné období. Zásadním mezníkem se pro autora stal rok 1920, kdy natrvalo přesídlil do Paříže. Ačkoli s domácím prostředím udržoval aktivní kontakt, velmi rychle se na pařížské scéně etabloval mezi francouzskými umělci a literáty. Tento solitér, který svoji tvorbu rozvíjel nezávisle na dobových tendencích, zahájil po několikaleté odmlce počátkem 50. let druhou etapu svojí tvorby, během níž vytvořil vrcholná díla, vyznačující se mimořádnou hloubkou a k dokonalosti vycizelovaným malířským přístupem. Obraz plný skryté vnitřní síly odráží Šímův zájem o světlo, vědu a nové zkoumání hmoty, jež v jeho malbě podobně jako v dobovém bádání ztratila svoji konzistenci a stala se pouhou energií. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzované dílo Krajina je krásným příkladem Šímova spirituálního obrazového světa, v němž se prostupují smyslové prožitky spolu s odrazem spodních vrstev lidské psychiky. […]“).