František Janoušek (1890–1943)

Obraz

Technika:olej na plátně

Datace:1940–1942

Signatura:nesign.

Rozměry:54 × 72 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍800000

dosažená cena:‍1920000

85. aukce, číslo katalogu 191

 

Vizuálně silná, podmanivě působící práce je vynikajícím reprezentantem solitéra Františka Janouška a jeho velice osobitého surrealismu z vyzrálého tvůrčího období zpracovávající autorův charakteristický motiv a stylový proud, který byl na počátku 40. let stále jedním z nejvýraznějších. Přestože Janouškův umělecký odkaz není příliš rozsáhlý a jeho vrcholné dílo vznikalo v rozpětí 15 let, řadíme ho dnes k nejvýznamnějším klasikům české avantgardy. Počínaje legendární výstavou Poesie 1932 nechybělo jeho dílo na žádné větší přehlídce tuzemského moderního umění. Na rozdíl od hlavních evropských zástupců tohoto stylu jsou pak Janouškovy obrazy plné pohybu. Ten po vzoru kubismu tvary dravě trhal na části a znovu spojoval, ne však v geometrickém řádu, ale podle principů organického světa. Práce pochází z let, kdy se u výtvarníka naplno rozvinula tato agresívní forma surrealismu, jež postupně vedla ke spontánnějšímu výrazovému tvarosloví, které nabíralo na stále abstraktnějších formách. Tomu napomohla i tehdejší politická situace, díky níž mohl specifickým způsobem břitce reflektovat dobovou atmosféru. Malba je odrazem Janouškova osobního, velice niterného a intenzivně prožívaného vnitřního světa i reality kolem něj, před nimiž ve svých obrazech utíkal do fantaskního vesmíru, ve kterém dával volný průchod veškerým svým drásavým myšlenkám a nočním můrám. Dramatická, syrová a vysoce imaginativní scéna zachycuje v blíže neurčeném prostředí změť organických rozličně barevných hmot a živočichů bez identity, již se svými končetinami, vousy a chapadly zamotávají a spojují do jednoho jediného propleteného organismu a vytvářejí celistvý, navzájem propojený systém. Skrze vlnící se linie dosahuje Janoušek pocitu živosti a nekonečného pohybu uprostřed snové krajiny a ocitá se tak na rovině biomorfního surrealismu, jenž mu umožnil sjednotit předmětný, zvířecí i lidský svět a rozvinout myšlenku jejich vnitřní, skryté provázanosti. Vysokou diváckou atraktivitu ještě umocňuje charakteristický expresivní kolorit dodávající tvarům plasticitu a barevnou důraznost, které podněcují lidskou zvědavost, rozvíjí obrazotvornost a magneticky přitahují naši pozornost. Janouškovo dílo, přestože je dobře známé, stále čeká na své plné zhodnocení, neboť svět tohoto malíře je současnosti bližší, než bychom zřejmě čekali. Malba je evidována v rodinném lístkovém katalogu a bude publikována a zařazena do chystaného soupisu díla v připravované monografii PhDr. J. Vykoukala. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Je škoda, že toto plátno nebylo dosud vystaveno a publikováno, i když není signované a autorem pojmenované, lze jej považovat za jeden z pozdních vrcholů jeho předčasně uzavřené tvorby, za postimaginaci, nacházející se na prahu smrti. […]“).