Petr Maixner (1831-1884)

Poutníci

Technika:olej na plátně

Datace:1861

Signatura:vpravo dole

Rozměry:104 × 135 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍100000

dosažená cena:‍384000

85. aukce, číslo katalogu 212

 

Petr Maixner, malíř historického žánru, portrétista, redaktor vlasteneckých časopisů či návrhář krojů pro české spolky, je, stejně jako jeho dílo na trhu s uměním, skutečnou raritou. Vzdělání získal na přelomu 40. a 50. let na pražské Akademii v ateliérech Christiana Rubena a Eduarda Engertha a zařadil se tímto do generace umělců tvořících po polovině století silný proud uhlazené akademické historické malby stylově balancující na rozmezí romantismu a realismu. Maixner se též zapojil, podobně jako v různých obměnách i ostatní Rubenovi žáci, do zpracování tematiky útěku sedláků před nepřítelem; jeho zřejmě nejznámější obraz z Národní galerie v Praze prezentuje selské povstání z roku 1628 ve východních Čechách. Ten je dobou vzniku, galerijní kvalitou provedení, uspořádáním postav i jejich vzájemnou agencí srovnatelný snad jen s předkládanou prací s názvem Poutníci, která, jak naznačují procesní prapor a kaple či boží muka zcela v zadním plánu, tentokrát není dalším zachycením útěku spojitelným s konkrétním okamžikem české historie, ale spíše poklidným zastavením procesí na jeho namáhavé pouti. Zpodobení jednotlivých postav není jistě náhodné, jejich velmi pečlivě zaranžované seskupení, gesta, rekvizity či výrazy tváří hovoří o náročnosti jejich putování. Dojemná starost mladších o starší a silnějších o slabší vypovídá navíc o blízkém, snad i rodinném vztahu jednotlivých postav a jejich ochotě být si vzájemně oporou. Hodnotu tohoto plátna potvrzuje i to, že bylo roku 1861, ihned po dokončení, zasláno na jarní výstavu Krasoumné jednoty v Praze, kde figurovalo pod názvem Ruhe der Pilger im Walde s kat. č. 186. Roku 1934 bylo dílo také publikováno v Maixnerově monografii sestavené při příležitosti autorské výstavy v Umělecké besedě a je uvedeno v jejím katalogu, jak dokazuje štítek umístěný na rubové straně rámu (M. Slavíková, H. Volavková: Život a dílo Petra Maixnera, Praha 1934, č. 280). Při konzultacích posouzeno prof. PhDr. R. Prahlem, CSc., a Mgr. P. Kubíkem. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.