Josef Lada (1887–1957)

Vodník

Technika:komb. tech. (kvaš, tuš) na papíře

Datace:1943

Signatura:vpravo nahoře

Rozměry:27,5 × 36,5 cm

Provedení:rám, sklo, pasparta

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍3360000

85. aukce, číslo katalogu 216

 

Reprezentativní lyricko-poetický příklad z malířova vyhledávaného období 40. let představuje motiv hastrmana, oblíbené pohádkové postavy, k níž se Lada od konce 30. let často a rád navracel. Dílo, které nese po technické stránce malířův charakteristický rukopis, jejž můžeme nacházet v silných černých liniích, oblém tvarosloví jednotlivých elementů a zjednodušené barevné paletě, je zároveň i syntézou všech příznačných motivistických detailů. Na obraze se tak nejen setkáváme s postavou osamělého vodníka, ale nalezneme zde i dobře známou starou vrbu či mnohokrát variovanou zříceninu hradu v pozadí. Pohádkově romantická scéna jako by se stávala autorovým osobním únikem do kouzelného mystického světa, na hony vzdáleného tomu reálnému. Sběratelskou atraktivitu zvyšuje původ ze sbírky Viléma Trmala, na jehož výstavě bylo dílo prezentováno (Galerie KODL, 3.–19. 2. 2021) a v jehož katalogu je i reprodukováno (P. Hájek, Praha, 2021, str. 30). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.