Maxmilian Pirner (1854–1924)

Historická scéna

Technika:olej na lepence

Datace:před rokem 1880

Signatura:nesign.

Rozměry:77 x 31 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍40000

dosažená cena:‍55000

85. aukce, číslo katalogu 185

 

Tato málo vídaná práce Maxmiliána Pirnera spadá velmi pravděpodobně do období jeho studií na vídeňské Akademii. Tehdy s Františkem Ženíškem a Josefem Tulkou prováděl kartony pro vídeňský Votivní kostel podle návrhů učitele Josefa Matyáše Trenkwalda. Z této okolnosti by mohla vyplývat i forma představovaného díla připomínající okna gotické katedrály, jejíž podlouhlý formát a lomený oblouk přibližně ve stejné době autor využil ve skice s názvem Historie meče (1875–1876), taktéž pocházející z umělcovy pozůstalosti. Dominantní pozice meče na malbě Historické scény, výtvarná úroveň, shodný typ zbraně i složitě prokazatelné nebo jen hypotetické ztotožnění s konkrétní hagiografií by teorii o spojení této práce s cyklem Historie meče jen nasvědčovalo a propůjčilo jí to i pravděpodobný datační rámec. Dílo pochází přímo z autorovy pozůstalosti. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. PhDr. R. Prahlem, CSc.