Jakub Schikaneder (1855–1924)

"Portrét paní Schikanederové"

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:přelom 80. a 90. let 19. stol.

Signatura:vpravo dole

Rozměry:33x23 cm

vyvolávací cena:‍250000

dosažená cena:‍516000

rám, naprosto ojedinělá, ukázka autorovy procítěné portrétní malby řadící se do linie nejlepších českých portrétů typu Mánesovy Josefíny. Dílo vystaveno v Oblastní galerii v Liberci a Pardubicích. Publikováno ve výstavním katalogu. Obraz byl dále prezentován na výstavě Nové objevy děl malíře tajemných nálad v Moravské galerii v Brně, 13.4. - 15.7.2007. Přiložena odborná expertiza doc. PhDr. T. Vlčka, CSc., znalecký posudek PhDr. M. Kodla