František Foltýn (1891–1976)

Kompozice

Technika:olej na plátně

Datace:1927

Signatura:vpravo dole

Rozměry:73 x 92 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍5000000

dosažená cena:‍5400000

86. aukce, číslo katalogu 137

Špičková práce vysoké galerijní a sběratelské hodnoty je naprosto výjimečným a na trhu vzácně se objevujícím reprezentantem autorova význačného období let 1927–1928, během kterých plně rozvinul svoji abstrakci a začal se prosazovat na mezinárodní scéně. Foltýn strávil léta 1923–1933 v Paříži, a měl tak jako jeden z mála českých umělců možnost dlouhodobé konfrontace s nejaktuálnějším uměleckým děním. Mladý talentovaný malíř pečlivě studoval zákonitosti struktury, kompozice, tvaru i elementárních barev, aby velice brzy dozrál k osobitému pojetí abstrakce. Stal se členem významné skupiny Cercle et Carré, jejímž programem bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. Rovněž stál jako jeden ze zakládajících členů u zrodu uměleckého sdružení Abstraction-Création, čímž se zařadil po bok osobností, jako byli Hans Arp, Robert Delaunay, Henry Moore či László Moholy-Nagy. A právě z tohoto zcela zásadního francouzského období pochází i předkládaný obraz. Foltýn nás staví před brilantně rozehranou scénu, která i bez přítomnosti konkrétní lidské stopy doslova pulzuje energií. Do podmanivé hloubky tmavého pozadí, navozujícího dojem blíže neuchopitelného a nekončícího prostoru, Foltýn vkládá živoucí změť nejrůznějších amorfních a geometrických tvarů různých barev i struktur. Mimořádně promyšlená skladba jednotlivých nesourodých prvků, jež navozují pocit neustálého dění, vzniku a zániku, dráždí divákovy smysly, poutá jeho pozornost a přivádí jej hluboko do světa vlastního podvědomí. Na základech osobního poznání a nesmírného talentu tak malíř vytváří dílo prezentující jeho vlastní pojetí abstrakce, které svými parametry dosahuje světové úrovně. Práce byla publikována a reprodukována v autorově monografii (J. Hlušička, Brno 2006, obr. 82, 83) a pochází z významné moravské sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „Foltýnův obraz pochází z roku 1927, z jeho nejdůležitějšího období, kdy se v Paříži soustavnou cestou dopracoval k vlastnímu pojetí abstrakce, přestože se již dříve zabýval velmi úspěšnou realistickou tvorbou, zaměřenou na krajinářství i figurální výjevy. V Paříži se v roce 1925 dostal do zcela jiné atmosféry, která na něj měla značný vliv. Navštěvoval přednášky Františka Kupky, sledoval bezprostřední umělecké dění, stýkal se s Jindřichem Štyrským a Toyen. Foltýn zde začal svůj svět vytvářet od počátku, jakoby se učil znovu malovat od co nejjednodušších tahů a barevných kontrastů, zahodil veškeré postupy, jež do roku 1925 používal. “).